Cremeren en natuurbegraven

Veel mensen kiezen voor cremeren. Na een crematie moet de as van de overledene tenminste 30 dagen bewaard blijven op het crematorium. Dit geeft de nabestaanden genoeg tijd om te bedenken wat zij met de as willen doen. Wij bieden u een eeuwigdurende asbestemming in de natuur.

Begraven of verstrooien?

De natuur staat voorop bij natuurbegraafplaats Schapenmeer. Daarom hebben wij geen strooiveld. Dat is te belastend voor de natuur. Na een crematie bevat de as relatief veel zware metalen en fosfaten. Bij verstrooiing kan dit leiden tot aantasting van de humuslaag.

Het is wel mogelijk om de as onder de humuslaag te begraven of te verstrooien in een graf. Voor het begraven van de as bestaan natuurlijk afbreekbare urnen of linnen zakjes.

Urninlage

Het is ook  mogelijk om de urn als een urninlage in een bestaand graf te plaatsen. Zo kan een regulier graf met een urngraf gecombineerd worden. De tarieven voor een urngraf liggen lager dan een regulier graf.

Net als een gewoon graf is het grafrecht voor een urngraf op Schapenmeer eeuwigdurend. Bekijk ook de andere voordelen van natuurbegraven op Schapenmeer.