Vergelijking kosten

Wat kost een begrafenis?

Wat kost een begrafenis in onze regio? En is natuurbegraven goedkoper of duurder dan op een reguliere begraafplaats? Het zijn vragen die vaak voorbij komen als we met mensen spreken op Natuurbegraafplaats Schapenmeer. Om hier een goed antwoord op te geven hebben we de kosten voor u op een rijtje gezet.

Grafrechten en begraafkosten

Als u een graf koopt, dan wordt u geen eigenaar van de grond. U koopt het recht om op die plek begraven te worden. Op de meeste begraafplaatsen is dit recht vrijwel altijd tijdelijk. Na een periode van 10 tot 30 jaar verloopt dan het grafrecht. De nabestaanden kunnen er dan voor kiezen om die rechten te verlengen, met bijbehorende kosten. Doen ze dat niet, dan heeft de begraafplaats het recht om te ruimen.

Op Natuurbegraafplaats Schapenmeer worden graven niet geruimd. We spreken dan ook van het eeuwigdurend grafrecht. De grafrechten hoeven dus niet verlengd te worden, het graf blijft altijd bestaan. De kosten voor het grafrecht zijn eenmalig en worden bij aanschaf betaald.
Behalve de grafrechten, worden er ook kosten berekend voor het begraven zelf. Deze kosten bestaan uit het openen en sluiten van het graf, de administratieve handelingen en de begeleiding op de begraafplaats.

Onderhoudskosten

Bij een graf is er meestal sprake van jaarlijkse onderhoudskosten. Vaak worden deze vooruit betaald voor dezelfde periode als de grafrechten. Als de grafrechten verlengd worden, zullen ook de onderhoudskosten betaald moeten worden.
Op een natuurbegraafplaats worden geen kosten voor onderhoud in rekening gebracht. De natuur zelf zorgt daar voor het graf. Het beheer van het gehele natuurgebied wordt betaald uit een speciaal fonds voor natuur- en bosbeheer. Voor ieder graf wordt een bedrag in dat fonds gestort.

Grafsteen of niet?

Het is gebruikelijk om een grafmonument te plaatsen op een begraafplaats. Wat een grafsteen kost, is afhankelijk van het materiaal en van de grootte. Qua materialen is er veel mogelijk. Een monument kan gemaakt worden van natuursteen, maar ook van glas, RVS of zelfs van hout. Naast het materiaal komen er soms ook nog vergunningskosten, graveerkosten en plaatsingskosten bij.
Op een natuurbegraafplaats zijn dergelijke grafmonumenten niet toegestaan. Op Schapenmeer bieden we onze cliënten kosteloos een bewerkte boomschijf met inscriptie aan. Deze boomschijf vergaat na enkele jaren en symboliseert zo ook de vergankelijkheid van de mens. Een boomschijf kan daarna nog wel vervangen worden. Dan zijn er wel kosten aan verbonden.

Voorbeeld vergelijking grafkosten

In dit voorbeeld vergelijken we de tarieven van een natuurbegrafenis op Schapenmeer met de kosten van een begrafenis in deze regio. Een vergelijking is lastig, omdat we soms eeuwigdurende grafrechten moeten vergelijken met grafrechten voor 20 of 30 jaar, maar het geeft wel een beeld van de kosten.

Schapenmeer Bronckhorst Zutphen Lochem
Kosten grafrecht 20 jaar 4250* 3360 2600 2473
Verlenging met 10 jaar 1759 1500 1500
Begravingskosten 695 998 850 1060
Grafmarkering** 1500 1500 1500
Totaal 4945 7617 6450 6533

* Op Schapenmeer is het grafrecht eeuwigdurend, in plaats van 20 jaar
** Voor de kosten van een grafmonument is het gemiddelde van € 1.500,- gekozen

Bij een uitvaart komt meer kijken dan alleen het graf. De aanschaf van een kist, mand of lijkwade en het vervoer van de overledene bijvoorbeeld. Maar ook het versturen van rouwkaarten, het plaatsen van een advertentie en natuurlijk de ceremonie en condoleance. Het is verstandig om deze kosten goed op een rij te zetten en op basis daarvan te bepalen of u hiervoor een uitvaartverzekering afsluit of dat uw spaarrekening al deze kosten dekt. Op Schapenmeer werken we samen met alle uitvaartverzorgers. Zij kunnen u hierover goed informeren. Op onze inspiratiedag zijn meerdere uitvaartverzorgers aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden.

Alle tarieven op een rij

Bij Natuurbegraafplaats Schapenmeer hanteren we duidelijke en eenmalige tarieven. U vindt het complete overzicht op onze tarievenpagina.

Tarieven bijgewerkt op 01-03-2022