Bloemen op het graf

Na het verlies van een dierbare is er gemis, verdriet en rouw. De behoefte om het graf te bezoeken is groot en daar iets neerleggen als een bloem of ander aandenken kunnen mensen als helend ervaren. Wij krijgen vaak de vraag: ‘waarom mag ik niets op het graf plaatsen, een bloem is toch ook natuur?’ Toch is het niet toegestaan om iets op het graf achter te laten op natuurbegraafplaats Schapenmeer.

De natuur zorgt voor het graf

Wanneer iemand begraven wordt zijn bloemen welkom, zowel in het graf als er bovenop. Soms zijn dit zorgvuldig uitgekozen losse bloemen en takken, soms bloemen uit eigen tuin, soms grote bloemstukken. Dat is allemaal goed. We vinden het belangrijk dat mensen hier op hun eigen manier invulling aan kunnen geven. Na twee weken worden de bloemen door ons weggehaald. Vanaf dat moment laten we de zorg voor het graf over aan de natuur.  Bij het sluiten van het graf, zorgen we er zoveel mogelijk voor dat de humuslaag weer teruggelegd wordt. We zien de natuurlijke begroeiing geleidelijk aan terugkomen op de plek van het graf. Het is dan niet meer toegestaan om iets op het graf achter te laten.

Zorgen voor de natuur

Schapenmeer is een natuurgebied. Het is zo ingericht dat hier bomen en planten groeien die van nature in het gebied voorkomen. Op basis van een natuurbeheerplan wordt het gebied ontwikkeld en onderhouden, zo houden we de oorspronkelijke flora en fauna in stand. Hiermee verschillen we van een reguliere begraafplaats.

Kaarsen, versierde steentje en boeketten horen niet thuis in de natuur. Bloemen zijn bijvoorbeeld vaak bespoten met bestrijdingsmiddelen. Zelfs het planten of neerleggen van bloemen die hier van nature voorkomen kan het kwetsbare evenwicht van het gebied verstoren. Daarom is ook het weghalen van ‘onkruid’ niet toegestaan, deze planten dragen bij aan de balans die nodig is in de natuur, ze zijn een onmisbare voedingsbodem voor diverse insecten en daarmee een voedselbron voor verschillende vogels en zoogdieren.

Een aandenken voor thuis

Als de behoefte, om iets neer te leggen of de plek te verzorgen, groot is, kan het fijn zijn om tijdens een bezoek een bloem of een ander dierbaar voorwerp mee te brengen. Er mag dan een foto gemaakt worden, die later op diverse manieren kan helpen bij het thuis gedenken. Echter, dat wat u meebrengt, moet ook weer mee terug naar huis. Het kan natuurlijk ook andersom. U kunt ook een dennenappel of takje meenemen die u op de begraafplaats vindt. Op die manier maakt u de verbinding tussen uw eigen omgeving en de rustplaats van uw dierbare en draagt u bij aan het in stand houden van dit prachtige gebied.

Geplaatst in Natuur, Schapenmeer