Branchevereniging Brana

Natuurbegraafplaats Schapenmeer is vanaf de oprichting aangesloten bij Brana, de branchevereniging voor echte natuurbegraafplaatsen in Nederland. Deze vereniging bewaakt de kwaliteit van begraven in de natuur, maar ook het natuurbeheer. Voor u als cliënt of nabestaande is het natuurlijk belangrijk dat u op ons kunt vertrouwen. Ons lidmaatschap van Brana helpt daarbij. Als natuurbegraafplaats in Gelderland zijn wij al sinds de opening actief lid van de branchevereniging.

Gedragscode

Alle leden onderschrijven de gedragsregels van Brana. Daarin staat onder andere dat ons natuurbeheer is gericht op in stand houden en verbeteren van natuur, bos en bodem en van de biodiversiteit. Het beheer moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd natuurbeheerder die werkt op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan. De verantwoordelijkheid voor het lange termijn beheer van onze natuurbegraafplaats is ondergebracht in een aparte stichting : “Stichting Natuurbehoud en Natuurontwikkeling van Waarde”.

De gedragscode van Brana schrijft bovendien voor dat begrafenissen op een correcte en respectvolle manier dienen te verlopen. Daarnaast dienen bezoekers op een respectvolle manier te worden benaderd. Door te investeren in goed personeel zorgt Schapenmeer  ervoor dat deze voorschriften worden nageleefd.

Bovendien verplicht het ons om duidelijk te maken hoe wij eeuwigdurende grafrust garanderen. Daarmee zorgen we er ook voor dat het gebied voor altijd een natuurgebied blijft.

Als u meer wil weten over de activiteiten van de Brana, bezoek dan de website van de branchevereniging voor informatie. U kunt de Brana Gedragscode ook hier downloaden.