De natuurbegraafplaats

In het bos bij de Algemene begraafplaats van Vorden realiseren we Natuurbegraafplaats Schapenmeer.
In het voorjaar van 2021 kunt u hier een plek in de natuur uitzoeken voor een laatste rustplaats.

 

Het plan in een notendop

Het plan is om een natuurbegraafplaats te realiseren met een oppervlakte van circa 6,5 hectare. Op een natuurbegraafplaats worden mensen begraven in volle harmonie met de natuur. Dat betekent dat de begraafplaats past binnen het natuurgericht bosbeheer.

Nadat alle graven in gebruik zijn genomen, blijft het gebied natuur en zal het ook op die manier beheerd blijven. Graven worden dus niet geruimd. Het natuurgebied blijft via de paden toegankelijk voor wandelaars.

 

Natuurwaarden

De natuur- en beleefwaarden van het gebied worden versterkt door van het bos een dynamisch, levendig bos te maken. Hiervoor is het van belang dat er variatie is in de boomsoorten, heesters, ouderdom van de bomen en structuur.

De poel aan de westkant van het plangebied was grotendeels dichtgegroeid. Door deze poel open te houden, blijft het een geschikt woongebied voor amfibieën. Ook profiteren veel andere dieren van de poel. Denk daarbij aan diverse soorten libellen en insecten die weer voedsel zijn voor andere dieren. De open poel leidt tot mogelijkheden voor de kamsalamanders die al in het gebied voorkomen.

 

Voorzieningen

Op Natuurbegraafplaats Schapenmeer keert u straks terug in de natuur. De voorzieningen zijn eenvoudig, er is bijvoorbeeld geen ceremoniegebouw of aula.

Het is straks wel mogelijk om in de open lucht de afscheidsceremonie op natuurbegraafplaats Schapenmeer te houden.

Op diverse plekken in het bos plaatsen we zitbanken. Daar kunnen bezoekers even zitten om de natuur wat langer te observeren of van de rust te genieten.

Lees meer over onze voorzieningen