De natuurbegraafplaats

In het bos bij de Algemene Begraafplaats van Vorden vindt u Natuurbegraafplaats Schapenmeer.
Hier kunt u een plek in de natuur uitzoeken voor uw laatste rustplaats.

 

Het ontstaan van de natuurbegraafplaats Schapenmeer

Schapenmeer is een bos met een oppervlakte van circa 65 hectare, grenzend aan een bijna tweehonderd jaar oude begraafplaats. Vroeger lagen hier woeste gronden, die later ingeplant werden als een monotoon bos. De wens om hier de biodiversiteit te verhogen, ging hand in hand met de behoefte aan een natuurbegraafplaats.

In het voor jaar van 2021 is Natuurbegraafplaats Schapenmeer van start gegaan.

Nadat alle graven in gebruik zijn genomen, blijft het gebied natuur en zal het ook op die manier beheerd blijven. Graven worden dus niet geruimd. Het natuurgebied blijft via de paden toegankelijk voor wandelaars.

 

Natuurwaarden

De natuur- en beleefwaarden van het gebied worden versterkt door van het bos een dynamisch, levendig bos te maken. Hiervoor is het van belang dat er variatie is in de boomsoorten, heesters, ouderdom van de bomen en structuur.

De poel op natuurbegraafplaats Schapenmeer was grotendeels dichtgegroeid. Door deze poel open te houden, blijft het een geschikt woongebied voor amfibieën. Ook profiteren veel andere dieren van de poel. Denk daarbij aan diverse soorten libellen en insecten die weer voedsel zijn voor andere dieren. De open poel leidt tot mogelijkheden voor de kamsalamanders die al in het gebied voorkomen.

 

Voorzieningen

Op Natuurbegraafplaats Schapenmeer keert u terug naar de natuur. De voorzieningen zijn eenvoudig, er is bijvoorbeeld geen toilet, ceremoniegebouw of aula.

In de Boskapel is het mogelijk om in de open lucht de afscheidsceremonie op natuurbegraafplaats Schapenmeer te houden.

Op diverse plekken in het bos vindt u zitbanken. Daar kunnen bezoekers even zitten om de natuur wat langer te observeren of van de rust te genieten.

Lees meer over onze voorzieningen