Natuurbehoud

Wij besteden elke dag veel zorg en aandacht aan natuurbehoud. We hechten groot belang aan een goede relatie tussen mens en natuur. Onbekend maakt onbemind. Mensen die de natuur beter kennen, zullen er ook beter voor zorgen. 

De verantwoordelijkheid voor het lange termijn beheer van onze natuurbegraafplaats is ondergebracht in een aparte stichting : Stichting Natuurbehoud en Natuurontwikkeling van Waarde”. Deze stichting beheert een fonds dat gevormd wordt door bijdragen uit de verkoop van grafrechten. Vanuit dit fonds kan het natuurgebied blijvend worden onderhouden. 

Deze stichting heeft als belangrijke doelstellingen:

  • Het versterken van de natuurwaarden van het natuurgebied
  • Re-integratie relatie mens en natuur
  • Het bevorderen van politieke en maatschappelijke waardering voor natuur.

Het geld dat door de stichting beheerd wordt, komt ten goede aan de natuur zowel nu als in de toekomst. Ook worden nieuwe natuurgebieden ermee aangetrokken en onderhouden. Het natuurbeleid op de Natuurbegraafplaatsen van Waarde ( waar Schapenmeer ook onder valt) en voor alle verdere natuurgebieden is gericht op continuïteit en kwaliteit van natuur en biodiversiteit. Iedere natuurbegraafplaats van Waarde heeft een natuurbeleidsplan waarin staat uitgewerkt hoe de natuur zich ontwikkelt en hoe het beheer ervan wordt verzorgd.

Zo kunnen we met elkaar zoveel en zolang mogelijk genieten van de natuur om ons heen.

Voor meer informatie over de natuurontwikkeling op Schapenmeer: Natuurbeheer