Natuurbehoud

Wij besteden elke dag veel zorg en aandacht aan natuurbehoud. We hechten groot belang aan een goede relatie tussen mens en natuur. Onbekend maakt onbemind. Mensen die de natuur beter kennen, zullen er ook beter voor zorgen. 

Natuurbegraafplaatsen van Waarde

Natuurbegraafplaatsen Hillig Meer en Weverslo hebben vanaf 2010 positieve ervaringen opgedaan met onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Dat heeft geleid tot de oprichting van Natuurbegraafplaatsen van Waarde. Inmiddels heeft bijna elke provincie in Nederland een Natuurbegraafplaats van Waarde. Meer informatie over ‘van Waarde’ leest u hier

Stichting Natuurbehoud en Natuurontwikkeling van Waarde

De opbrengsten uit de natuurbegraafplaats komen direct ten goede aan het beheer van het natuurgebied. Een deel van de opbrengsten gaat naar een fonds dat ervoor zorgt dat het beheer tot in de lengte van dagen kan worden uitgevoerd. Dit is Stichting Natuurbehoud en natuurontwikkeling van Waarde.

Op het moment dat alle grafrechten zijn verkocht en er geen inkomsten meer zijn uit graf verkopen, neemt dit fonds het onderhoud van het natuurgebied over. Daarmee stellen we de toekomst van het natuurgebied veilig en waarborgen we dat deze bijzondere plek behouden blijft. Als nabestaande kunt u hier altijd terugkeren om herinneringen op te halen.

Deze stichting heeft als belangrijke doelstellingen:

  • Het versterken van de natuurwaarden van het natuurgebied
  • Re-integratie relatie mens en natuur
  • Het bevorderen van politieke en maatschappelijke waardering voor natuur.

Het natuurbeleid op Schapenmeer is gericht op het beheren en beschermen van natuur en biodiversiteit. In ons natuurbeheerplan staat verder uitgewerkt hoe we dit willen bereiken.

Voor meer informatie over de natuurontwikkeling op Schapenmeer: Natuurbeheer

Zo kunnen we met elkaar zoveel en zolang mogelijk genieten van de natuur om ons heen.