Over ons

Natuurbegraafplaats Schapenmeer ligt in de Gelderse Achterhoek bij het mooie kastelendorp Vorden. De natuurbegraafplaats maakt onderdeel uit van een 65 hectare groot natuurgebied dat wij beheren. Een klein gedeelte hiervan gebruiken wij voor natuurbegraven. Door te kiezen voor natuurbegraafplaats Schapenmeer draagt u bij aan het in stand houden van dit mooie natuurgebied voor nu en de toekomst. Ook volgende generaties kunnen blijven genieten van deze rustgevende plek.

Een gebied met historie
Op veel plaatsen in de Achterhoek zijn sporen aangetroffen van nederzettingen uit de prehistorie, evenals urnenvelden en grafheuvels uit de late bronstijd. Op Natuurbegraafplaats Schapenmeer is zowel de begrafenis van een lichaam, als begraven van as mogelijk. Deze natuurlijke manier van begraven past goed in deze oude traditie.

In de middeleeuwen ontstond Vorden op een aan de “Vordensche” beek gelegen dekzandgebied, vlak bij kasteel Vorden. Het dorp dankt zijn naam vermoedelijk aan het woord ‘voorde’, dat doorwaadbare plaats betekent. In een groot deel van de Achterhoek leefde tot in de 19e eeuw de bevolking van de opbrengst van kleinschalige landbouw. In veel dorpen had de bevolking gezamenlijk enkele esgronden en heidevelden in de buurt van de nederzetting. De rest van gronden was nog woest.

Natuurbeheer
Schapenmeer maakt onderdeel uit van Het Grote Veld. Dit is een natuurgebied van 418 hectare tussen Vorden, Almen en Lochem. Eeuwenlang was het een groot heideveld waar je kilometers ver kon kijken. Rond 1920 is het bebost, toen is met name naaldbos aangeplant. Dit hout werd gebruikt in de (mijn)bouw.

Onze doelstelling is om in het gebied de kwaliteit van de natuur te verhogen. Meer openheid in het gebied zorgt voor meer biodiversiteit. Dat bereiken we onder andere door het terugdringen van de wildgroei van exoten zoals de Amerikaanse vogelkers. Daarnaast maken we ruimte voor de terugkeer van heide. Daarmee kunnen we het oorspronkelijke karakter terugbrengen met ruimte voor de eik, berk en heesters zoals de krent, vlier en kardinaalsmuts. Doordat wij de aanwezige poel weer open hebben gemaakt, is er een nieuw leefgebied voor de kamsalamander en de libelle ontstaan.

De opbrengsten uit de natuurbegraafplaats komen direct ten goede aan het beheer van de natuur in dit gebied. Ook wordt een deel van de opbrengsten gereserveerd voor toekomstig natuurbeheer. Daarmee stellen we de toekomst van het bos veilig en waarborgen we dat deze mooie plek behouden blijft. Als nabestaande kunt u hier altijd terugkeren om herinneringen op te halen.

15 juni Inspiratiedag Schapenmeer

Programma Uitvaart in scène  Standhouders

Aanmelden