Wat is natuurbegraven?

Bij natuurbegraven gaat het graf op in de natuur. Een natuurgraf is eeuwigdurend. Het is een bijzondere, maar eigenlijk heel gewone manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Respect voor de overledene gaat hand in hand met respect voor natuur en milieu. Dat is waarom steeds meer mensen kiezen voor begraven in de natuur.

Een van de belangrijkste doelstellingen van Natuurbegraafplaats Schapenmeer is behoud van oorspronkelijke flora en fauna. Door een natuurgraf te reserveren op Natuurbegraafplaats Schapenmeer draagt u straks direct bij aan het in stand houden van natuur voor toekomstige generaties.

Eén met de natuur

Natuurbegraven geeft naasten de kans om hun dierbare te herdenken in een prettige, natuurlijke omgeving. Een wandeling door het bos met enkel het gefluit van vogels op de achtergrond kan veel troost geven. Maar een natuurgraf is meer dan een graf in de natuur. Bij elke keuze houden we rekening met de zorg voor het milieu. De kist of urn is van mooie, afbreekbare materialen. Ook de boomschijf die op het graf kan worden gelegd zal na verloop van tijd vergaan. Een deel van de opbrengsten besteden we aan de zorg voor de natuur.

Natuurbegraven is voor iedereen

Een natuurbegraafplaats is een laatste rustplaats voor iedereen, ongeacht geloof of afkomst. Op Schapenmeer krijgen graven alle ruimte. Ze liggen niet in rijen maar mooi verspreid door het bos. De graven worden niet geruimd, het grafrecht is altijd.

Afscheid nemen van een dierbare laat mensen nadenken over onze sterfelijkheid en de eindeloze cirkel van leven en dood. Het is fijn als je je dan verbonden voelt met de natuur. Een ceremonie en gedenkplaats in de natuur geven ruimte aan rouw, verdriet, herinneringen en het laatste afscheid.

natuurbegraven

Mensen kiezen voor natuurbegraven om uiteenlopende redenen.

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.