Natuurbeheer

Natuurbegraafplaats Schapenmeer komt voort uit de behoefte iets te doen voor de verbinding tussen natuur en mens. De mens maakt onderdeel uit van natuurlijke keten van leven en dood. Je komt eruit voort en keert er weer in terug. Sinds eeuwen heeft de mens natuur gebruikt voor eigen doeleinden.

Klimaatcrisis, gebrek aan voedsel en grondstoffen laten zien, dat grenzen van het gebruik zijn bereikt. Een nieuwe grondhouding is nodig. Deze natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een natuurgebied. Bij het bepalen van de grafplekken is het natuurbeheer leidend. Wij beheren een gebied van een kleine 65 hectare. Op een stuk van ongeveer 6,5 hectare kunt u een mooie plek uitzoeken om te reserveren.

Het natuurgebied wordt onderhouden volgens het beheerplan van Natuurbegraafplaatsen Van Waarde.

Herstel openheid

Onderstaande kaarten laten zien hoe het gebied in de loop der jaren is dichtgegroeid. Het open karakter van het Grote Veld met de heide en stuifzand, was rond 1950 vrijwel volledig verdwenen, samen met de daarbij horende biodiversiteit. Door menselijk toedoen, is het gebied dichtgegroeid tot een monotoon bos met o.a. naaldbomen en invasieve exoten zoals de Amerikaanse vogelkers.

Onze doelstelling is om in het gebied de kwaliteit van de natuur te verhogen. Daarmee kunnen we het oorspronkelijke karakter terugbrengen met ruimte voor eik, beuk en berk en heesters zoals de krent, vlier, en kardinaalsmuts.

Letterzetter

Helaas was een groot deel van de naaldbomen aangetast door de letterzetter. Deze kleine bastkever leeft onder de schors van de sparren en eet de bast en het spinthout van de sparren op. Hierdoor is er geen transport van water, suikers en mineralen in de boom meer mogelijk en sterft de boom. Er is nog geen mogelijkheid om deze kever te bestrijden. Om verdere verspreiding te voorkomen, hebben wij een deel van het bos moeten kappen.

“Oude” Heide

Deze kap geeft ook weer nieuwe mogelijkheden. Overal komt de heide al tevoorschijn. Deze “oude” zaden zitten gewoon in de grond en komen na al die jaren weer tot leven! Onze natuurbeheerder, vrijwilligers en de schaapskudde zorgen ervoor dat jong opschot en de Amerikaanse vogelkers hier in toom worden gehouden. Over een aantal jaren is een bloeiend paars heideveld onderdeel van dit natuurgebied waarmee we de oorspronkelijke flora en fauna terug brengen en daarmee de biodiversiteit in dit gebied verhogen.

De paden in dit gebied zullen het mogelijk maken om in de toekomst tussen de heide te wandelen. Deze blijven wij onderhouden, zodat de verbinding tussen natuur en mens kan worden vergroot.

Poel

De poel die nieuw is gegraven geeft nieuw leefgebied voor de kamsalamander en insecten zoals de libelle en waterjuffer. Inmiddels zien we ook veelvuldig reeën en andere dieren die dankbaar gebruik maken van deze nieuwe drinkplaats.

Hier kunt u meer lezen over het natuurbeleid van 2022 en 2023