Flora, Fauna en fungi

Flora

Natuurgebied Schapenmeer heeft in het afgelopen jaar een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. De onderlaag en kruidenvegetatie in het bos hebben kans gezien om te groeien, omdat er meer lucht en ruimte is gecreëerd.  Ook de tussenlaag laat nieuwe groei en bloei zien. De nieuwe heide breidt zich heel snel uit wat een bijzonder gezicht is. Het gaat dan ook sneller dan verwacht. Je zou kunnen zeggen “het verloopt volgens plan”, maar de natuur trekt natuurlijk ook zijn eigen plan. Dat zien we bijvoorbeeld bij de Amerikaanse vogelkers, deze laat zich niet zomaar beknotten. Dankzij de vrijwilligers en dankzij het harde werken van Roy, wordt de nieuwe aanwas zoveel mogelijk beperkt.

Ontwikkeling

Wel zien we dat de fijnsparren en beuken het moeilijk hebben gehad door de droogte. Het zijn kwetsbare bomen. Daar waar nog veel dennen staan omdat het van oorsprong een productiebos was,  proberen we meer openheid te creëren. Hierdoor komen nieuwe soorten op zodat het meer een gemengd bos met fijnsparren, grove den, jeneverbes, vuilboom, beuk, berk en eik wordt. Dit versterkt het bos ook.

Fauna

De dieren lijken zich heel goed te ontwikkelen in het gebied. Het is mooi dat de hazelworm steeds meer te zien is. In de beide poelen komen steeds meer kikkers en libellen voor. De bruine en de groene kikker laten zich in het voorjaar goed horen. Vanaf het voorjaar hebben we schapen in het gebied die begrazen. Een prachtige samenwerking tussen mens, dier en natuur. De heide en de rest van het gebied worden zo onderhouden.

We zien verschillende soorten spechten in het gebied en veel soorten vogels. Ook meer zeldzame dieren als de zwarte mijnspin. Het is een teken dat het gebied steeds meer divers wordt.

Fungi

Voor een bos is de humuslaag enorm belangrijk. Eigenlijk zit de helft van een bos op en onder de grond: de Fungi oftewel de paddenstoelen en schimmels. De samenwerking tussen bomen en schimmels is heel boeiend en enorm belangrijk. Zo zagen we, vanwege de droge zomer, minder rode kool zwammetjes rondom de beuken. De beuk had alle voeding zelf nodig en kon de zwammen niet voorzien van genoeg voeding.

Gelukkig waren er ook dit jaar volop andere paddenstoelen te vinden. We zijn heel zuinig op de humuslaag van het bos. We laten zoveel mogelijk dood hout liggen. De schimmels breken dit af en zorgen zo weer voor een gezonde voedingsbodem.

De plannen voor 2023:

In het najaar van 2022 en begin voorjaar 2023 is het plan om stukken in te zaaien en jonge aanplant aan te brengen zoals bijvoorbeeld brem en jeneverbes en gaspeldoorn. Met de jonge aanplant en zaaigoed is het de bedoeling om een breder biodiversiteit  te creëren. We hopen hiermee meer fauna aan te trekken.

Het gebied op en rondom de heide zal wekelijks gemonitord worden op de aanwezige fauna. De levendbarende hagedis is bijvoorbeeld een dier waarvan we hopen dat deze zich in ons gebied gaat vestigen.

Ook de Schapen zullen in 2023 weer ingezet worden op de heide en rest van het gebied.  

De Amerikaanse vogelkers zal op een natuurlijke manier worden teruggedrongen.

 

We zijn trots op dit bijzondere gebied en hopen, samen met de vrijwilligers, het steeds een beetje mooier en meer divers te maken!  Hier leest u meer over vrijwilliger worden.

 

Geplaatst in Schapenmeer