Een gereserveerde plek nameten

Een plek vastleggen

een rustplaats kiezenAls we met mensen een plek hebben gevonden die ze graag willen reserveren, willen we de plek zo nauwkeurig mogelijk vastleggen.

We gebruiken hiervoor een landmeetapparaat die in verbinding staat met satellieten. Hiermee kunnen we een uniek GPS coördinaat vastleggen.

Natuurlijk houden we hierbij altijd rekening met bomen, andere graven en de bereikbaarheid. De gereserveerde plek krijgt vervolgens een tijdelijke houten paal. De plek is nu gemarkeerd.

De plek nameten

nametenOnze natuurbeheerder meet de plek vervolgens na. Hij is verantwoordelijk voor ons gebied en kijkt dus altijd of de gewenste plek in lijn is met het natuurbeleid. Hij kijkt hierbij naar de bereikbaarheid van de plek, de windrichting, de nauwkeurigheid van de meting en natuurlijk ook naar de aanwezige flora en fauna.

Soms staan er bomen of struiken ( zoals de Amerikaanse vogelkers) die we niet hoeven te behouden omdat ze weinig natuurwaarde hebben of niet inheems zijn. Soms staan er bomen omheen die we wel graag willen behouden waardoor we ruim voldoende afstand moeten houden om de wortels te beschermen.

Natuur is leidend bij natuurbegraven.

De natuurbeheerder kan een keuze maken om af te wijken van de gekozen plek. Uiteraard geven we dit van te voren aan en schrijven ook duidelijk op waarom de gekozen plek gekozen is. Hierbij maakt hij een zorgvuldige overweging, waarbij respect voor overledenen, veiligheid en natuur voorop staan. Een goede balans tussen mens en natuur is hierbij het uitgangspunt. De definitieve plek wordt vastgelegd met een hardhouten paal met daarop het unieke grafnummer. Daarna worden de definitieve coördinaten in de grafakte geschreven.

Wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met ons op.

Geplaatst in Schapenmeer