Wat als de begraafplaats vol is?

In het kadaster is vastgelegd dat de bestemming van het terrein Vorden ‘natuurbegraafplaats’ is. Ook als de laatste grafplaats vol is, blijft dit zo. De beheerstichting blijft zorg dragen daarvoor.