Natuurontwikkelingen

Het afgelopen jaar hebben we enorm veel gedaan in het natuurgebied op en rondom Schapenmeer. Onze doelstelling is om in het gebied de kwaliteit van de natuur te verhogen.

Takkenrillen

Op de natuurbegraafplaats en in het gebied rondom verwerken wij een deel van het snoeihout en afgestorven takken in rillen. Deze rillen hebben een groot voordeel, veel insecten, vogels en dieren profiteren ervan. De diverse dieren gebruiken deze rillen als schuilplek, overwinteren er en vinden hun voedsel hierin. Daarnaast vormen paddenstoelen, varens en andere planten beschutting en zorgen schimmels en zwammen voor het afbreken van het dode hout tot de belangrijke grondstoffen. U zult versteld staan van de biodiversiteit rondom een takkenril.

Prunus bestrijding

In het gebied van het Schapenmeer komt de Amerikaanse vogelkers (Prunus Serotina) voor, een invasieve exoot. Deze soort afkomstig uit Noord-Amerika is ooit ingevoerd vanwege zijn kwaliteiten voor de bosbouw. Inmiddels weten we dat deze soort op de Nederlandse zandgronden zo goed groeit, dat hij andere, inheemse soorten verdringt. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit.

In het gebied zijn wij het hele jaar door bezig deze soort in bedwang te houden. Ringen, wegsteken en plukken zijn de middelen die wij inzetten. Op ca. 1 meter vanaf de grond ringen wij de grote exemplaren, tijdens het ringen verwijderen wij ca. 20 cm bast rondom de stam. Door de vogelkers op deze manier te verwonden verzwakken wij ze. Ze gaan echter niet meteen dood. Deze verwonding aan de boom leidt er toe dat de boom de wond probeert te herstellen en hierdoor uitput. Onder de wond zie je de boom nieuw takken aanmaken,
deze kun je gedurende het jaar verwijderen. Uiteindelijk zal de boom sterven. Doordat dit proces enkele jaren zal duren, blijft de bodem in het bos beschaduwd, dit voorkomt dat een deel van de zaden van de vogelkers kunnen kiemen. Hiervoor hebben ze immers licht nodig.
De jonge aanwas van planten die toch hebben kunnen kiemen plukken wij gedurende het jaar weg. Dit doen wij ook is samenwerking met vrijwilligers. Exemplaren die al te vast geworteld zitten steken wij weg.

Aanplant beukenlanen

In het gebied zijn diverse bestaande lanen aanwezig, waaronder beuken en eikenlanen. Langs 2 hoofdwegen in het gebied hebben wij samen met een groep enthousiaste vrijwilligers beuken aangeplant. Deze beuken worden de komende jaren begeleid in de groei en vormen in de toekomst een mooie nieuw laan!

Snoeiwerkzaamheden

Met een hoogwerker hebben wij het afgelopen jaar diverse keren onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zijn dode takken verwijderd, dit voor de veiligheid van de bezoekers. Het gehele jaar blijven wij de bomen monitoren en waar nodig wordt er onderhoud gepleegd. Voor ons staat de natuur voorop en daarom houden wij ook rekening met bijvoorbeeld de vogels en hun broedseizoen.

Heideveld

Op ca 7 ha. is een heideveld in ontwikkeling! Afgelopen jaar hebben wij de eerste jonge heide al mogen aanschouwen. Wanneer je nu over het heideveld loopt zie je op diverse plekken mooie groepen heide ontstaan. Om de heide te sparen en de kans te geven zich goed te kunnen
ontwikkelen hebben wij de afgelopen periode diverse wandelpaden aangelegd over dit gebied. Ontdek hoe mooi de heide zich gaat ontwikkelen en verken het gebied doormiddel van deze wandelpaden.

Met een groep enthousiaste vrijwilligers zijn wij geregeld werkzaam op het heideveld. Het plukken van Amerikaanse vogelkers is een van de werkzaamheden die wij hier verrichten. In de toekomst krijgen wij ook hulp van schapen. De schapen begrazen het gebied, hierdoor krijgt de heide de ruime en wordt het niet overwoekerd door bijvoorbeeld grassen of jonge boompjes.

Geplaatst in Natuur