Spechten in het bos.

Als u het wandelt door ons mooie bos, hoort u geregeld het geroffel van een specht.

Ze hameren de hele dag door. Soms om een territorium af te bakenen, in het voorjaar om een vrouwtje te lokken, om een nestholte te maken of om gewoon een lekker hapje te zoeken.

In ons bos zitten de kleine bonte specht, de middelste bonte specht, de grote bonte specht, de zwarte specht en de groene specht.

Spechten vind je in alle soorten bos: loofhout, naaldhout of gemengd bos. Een gevarieerde bosstructuur (jonge en oude bomen, dicht en open bos) hebben ze het liefst en laat dat nou precies ons mooi gebied zijn! 

Grote bonte specht

De grote bonte specht kiest ook graag dood hout om lekker te roffelen. Vooral in het voorjaar als hij zijn vrouwtje zoekt. Een vrijgezel mannetje laat wel 600 keer per dag zijn roffel horen en krijgt daarbij ruim 1000 g-krachten te verduren. Als het mannetje het vrouwtje heeft gevonden, roffelen ze samen. zo versterken ze hun band en laten ze weten dat de plek nu van hen is.

Veel mensen vragen zich af of de specht geen hoofdpijn krijg van al dat geroffel. De tong van de specht loopt over zijn schedel en zit om zijn hersenen heen. Vlak vóór de specht zijn kop tegen de boom slaat, spant hij zijn tongspieren aan. Daardoor ontstaat er een soort gespierd helmpje dat de schedel en dus ook de hersenen beschermt. Ook is de spechten schedel gemaakt van zacht en flexibel bot, zodat hij minder snel breekt.

De grote bonte specht is een stuk groter en makkelijker te vinden. Hij heeft een iets minder rode kop maar juist een rodere staart onderzijde.

Middelste bonte specht

De middelste bonte specht is, net als de andere spechten een echte standvogel en overwintert dus in zijn broedgebied.  In de winter zijn mieren de belangrijkste voedselbron. 

Kleine bonte specht

De kleine bonte specht is ongeveer zo groot als een huismus en leeft heel verborgen. Ze zijn te herkennen aan de rode kuif en de gestreepte vleugels.

Groene specht

De groene specht is groot en licht gekleurd en zoekt zijn voedsel graag op de grond. Je herkent hem aan zijn luide lachende roep. Hij broedt meestal in een zelfgehakt hol in een oude loofboom. Rode bosmeren is zijn lievelingskostje. Hij wordt dus vaak op de grond waargenomen.

Zwarte specht

De zwarte specht is de grootste specht maar moeilijker te zien vanwege zijn donkere veren ( met op zijn achterhoofd een stukje rood) en zijn schuwe karakter. In het voorjaar laat hij weten dat hij er is met luide, doordringende roepen en harde trommel salvo’s.

Ook andere vogels en vleermuizen zijn blij met hen roffelende buurtgenoten. Een verlaten nest wordt dankbaar opnieuw door ze bewoond.

En mocht u willen weten of het gaat regenen? “Als de specht lacht, wordt regen verwacht”.

 

Geplaatst in Natuur, Schapenmeer