Natuurbeheer

Natuurbegraafplaats Schapenmeer komt voort uit de behoefte iets te doen voor de verbinding tussen mens en natuur. De mens maakt onderdeel uit van natuurlijke keten van leven en dood. Je komt eruit voort en keert er weer in terug. Sinds eeuwen heeft de mens natuur gebruikt voor eigen doeleinden.

Klimaatcrisis, gebrek aan voedsel en grondstoffen laten zien, dat grenzen van het gebruik zijn bereikt. Een nieuwe grondhouding is nodig. Deze natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een natuurgebied. Bij het bepalen van de grafplekken is het natuurbeheer leidend. Wij beheren een gebied van een kleine 65 hectare. Op een stuk van ongeveer 6,5 hectare kunt u een mooie plek uitzoeken om te reserveren.

Het natuurgebied wordt onderhouden volgens het beheerplan van Natuurbegraafplaatsen Van Waarde.

Herstel openheid

Onderstaande kaarten laten zien hoe het gebied in de loop der jaren is dichtgegroeid. Het open karakter van het Grote Veld met de heide en stuifzand, was rond  1950 vrijwel volledig verdwenen, tezamen met de daarbij horende biodiversiteit.

Onze doelstelling is om in het gebied de kwaliteit van de natuur te verhogen. We willen graag meer openheid in gebied. Dat bereiken we onder andere door het terugdringen van de wildgroei van exoten zoals de Amerikaanse vogelkers, en ruimte te maken voor terugkeer van heide. Daarmee kunnen we het oorspronkelijke karakter terugbrengen met ruimte voor eik, beuk en berk en heesters zoals de krent, vlier, en kardinaalsmuts. Doordat de poel weer open is, komt er nieuw leefgebied voor de kamsalamander en insecten zoals de libelle en waterjuffer.